RUT-avdrag

RUT-avdrag

Vad är ett RUT-avdrag?

RUT-avdrag är en skattereduktion vid köp av hushållsnära tjänster som tillhandahålls av Skatteverket.

Vem får göra ett RUT-avdrag? En förutsättning för att få göra RUT-avdrag är att man betalar preliminärskatt i Sverige.

Hur mycket rutavdrag får man göra? Man får maximalt göra avdrag på 25 000 kr per person och år, för pensionärer är dock det maximala avdraget per år 50 000 kr.

Hur går det till? Innan vi utför arbetet får du som kund skriva på ett dokument som intygar att du har rätt att göra RUT-avdrag med aktuellt belopp. Är du osäker kan du alltid använd Skatteverkets e-tjänst för ROT & RUT. Din faktura från oss reduceras med 50 % av arbetskostnaden inkl. moms. Vi ansöker sedan om utbetalning från Skatteverket på resterande belopp. Skulle ansökan bli avslagen är du som köpare skyldig att ersätta oss för hela faktureringsbeloppet inkl. moms.