GDPR & Fakturavillkor

VIKTIGT OM DINA PERSONUPPGIFTER

FRÅN OCH MED DEN 25 MAJ 2018 ERSÄTTER GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) DEN SVENSKA PERSONUPPGIFTSLAGEN. GDPR ÄR ETT OMFATTANDE REGELVERK FÖR HUR VI SOM E-HANDLARE FÅR BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER.

I OCH MED ATT DU HANDLAR HOS OSS SÅ GODKÄNNER DU VÅR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER.

I KORTHET KAN VÅRA POLICY BESKRIVAS PÅ FÖLJANDE SÄTT:

VI SAMLAR BARA IN NÖDVÄNDIG INFORMATION FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA VÅRT ÅTAGANDE TILL DIG.

VI DELAR INTE UT DINA UPPGIFTER TILL TREDJE PART OM DET INTE KRÄVS FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA VÅRT ÅTAGANDE TILL DIG OCH FÖR ATT MÖTA STÄLLDA LAGKRAV PÅ BOKFÖRING.

VI SPARAR BARA DEN INFORMATION SOM KRÄVS ENLIGT LAG OCH FÖR ATT KUNNA GE SÅ BRA SERVICE SOM MÖJLIGT.

OM DU ANGER ATT DU VILL TA EMOT VÅRT NYHETSBREV SÅ ANVÄNDER VI ETT EXTERNT SYSTEM FÖR DET.

HAR DU FRÅGOR KRING DINA PERSONUPPGIFTER KAN DU KONTAKTA OSS PÅ INFO@TIPPDAX.SE


VILLKOR VID BETALNING MOT FAKTURA

Vid betalning via faktura samarbetar Payson med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer (Företag). Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Payson överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar om inte annat väljs vid köptillfället. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 60 kr, samt dröjsmålsränta med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso..