Dödsbo Malmö

Dödsbotömning 

Då vi arbetar med detta varje dag, så vet vi exakt hur vi skall göra i varje situation, vi arbetar effektivt, professionellt gör allt vi kan för att våra kunder skall tycka att vi gör ett bra arbete.

Vi arbetar med allt inom dödsbotömning, dödsboröjning, bortforsling av dödsbon, hämtning av dödsbon, städning av dödsbon. Vi tömmer även vindar, vi tömmer förråd, vi tömmer företag, vi tömmer hus, tömning av lägenheter. Vi ser fram emot att få hjälpa er.

Vårt unika arbetssätt

Vi går igenom bohaget, och ser om det finns något värdefullt som ni vill behålla, därefter kör vi det mesta som går att återanvändas till hjälporganisationer och liknande företag. Det som blir över som ingen vill eller kan ta del av återvinner vi på www.sysav.se för miljötänk är viktigt för oss så inget går till spillo i onödan